Margo van Bork

Visueel facilitator | trainer | coach

Verhelderen, ontwikkelen, creëren.

Mijn missie

Organisaties en teams helpen effectiever samen te werken, te communiceren en innoveren, zodat creatiekracht wordt vergroot en het volle potentieel wordt benut.

Dit doe ik door training, (team)coaching, facilitatie en visueel werken.

Verhelderen

Licht laten schijnen op complexiteit. Vanuit helderheid krijg je inzicht in wat er nodig is: keuzes maken, ontwikkelen, creeren, innovatie

U

Ontwikkelen

Samen kijken naar wat er zich nu aandient en wat er nodig is om stappen te nemen in groei en ontwikkeling.

Creëren

Vanuit verhelderen ontstaat en versterk je creatie. Visueel werken helpt om complexe zaken terug te brengen naar begrijpelijke beelden en maakt snel nieuwe verbindingen.

Zien waar je heen wil en dan gaan! 

Verhelderen, ontwikkelen en creëren

Samen op pad, samen de complexiteit of uitdaging onderzoeken en waar het vastloopt. Door opnieuw te kijken vanuit nieuwe perspectieven komen er nieuwe invalshoeken die de basis vormen van een nieuwe strategie.

Jouw strategie.

Patronen doorbreken

Nieuwe perspectieven

Nieuwe verhalen

En gaan!

Meelopen op andermans pad om zijn eigen kracht te laten zien en hoe verder te gaan.

Over mij

Toen ik 8 jaar was werd ik enorm gegrepen door de film the Wiz. Hierin kwam Dorothy tijdens een storm in een andere wereld terecht. De tovenaar zou weten hoe ze weer thuis kon komen. Ze ging naar hem op zoek door de gele weg te volgen.  Onderweg vond ze moed, compassie en wijsheid. De hervonden kracht bracht haar uiteindelijk thuis. De tovenaar bleek een illusie.

Oooh, ik ben een Dorothy!

Deze film was het zaadje voor mij om te groeien naar wie ik nu ben. Meelopen op andermans pad om zijn eigen kracht te laten zien en hoe verder te gaan. Anderen mogen begeleiden in hun ontwikkeling door training. (ook voor een teams en organisaties!)

Van kunstacademie, illustrator tot 15 jaar in het bedrijfsleven en jaren studie in persoonlijke ontwikkeling (teamcoach, trainer, NLP, TA  en systemisch werk) is het nu tijd om te bloeien en anderen te helpen ontwikkelen.

(Visueel) facilitator

Als facilitator begeleid ik een proces, een gesprek of workshop zodat het doel behaald wordt wat van tevoren is afgesproken. Dit doe ik als als scrummaster, scrumcoach, moderator en gespreksbegeleider voor bedrijven. Voor workshops en heisessies maak ik een sessieplan en samen met de opdrachtgever doorlopen we deze van tevoren zodat de inhoud goed is afgestemd op de vraag en behoefte. Belangrijk dat de energie hoog blijft tijdens deze dagen en ik zoek altijd een goede balans tussen hoofdwerk en energieke bijpassende werkvormen. Voorbereiding is 70% van het succes en daar zit ook de meeste tijd in.

Als tool zet ik vaak zakelijk tekenen in bij met namen strategiesessies. Een krachtig samenspel van faciliteren en visualiseren. Als facilitator begeleid ik het gehele ontwikkelproces wat nodig is om jouw strategie in beeld te krijgen en houden. Strategieontwikkeling wordt vaak gezien als veel praat- en schrijfsessies. De dagen vergen veel energie en concentratie en als de strategie geschreven is hoop je dat deze geadapteerd wordt. Een tekening geeft richting aan het bedrijf, team, de activiteiten en je hebt het altijd in beeld.

Klik hier om meer te lezen over strategieontwikkeling.

Trainer

Ik hou van een leven lang leren en ontwikkelen. Als trainer leer ik nog elke dag en vind het heerlijk anderen daarin te mogen begeleiden.

Ik werk als trainer voor diverse opdachtgevers en train verschillende vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling zoals projectmatig creeren, persoonlijk leiderschap, situationeel leiderschap en groepsdynamisch werken.

Waar ik als facilitator het proces begeleid, focus ik me als trainer op het ontwikkelproces van de deelnemers. Van tevoren zijn de leerdoelen helder en ik maak een programma dat aansluit bij de vraag van de opdrachtgever en/of deelnemers zodat de inhoud en casuistiek aansluit bij de praktijk. 

Belangrijk dat de energie hoog blijft tijdens een training en ik zoek altijd een goede balans tussen theorie en werkvormen waarin vaak persoonijke vraagstukken worden meegenomen.

 (Team)coach

Thema’s als veranderen, patronen doorbreken en stappen nemen passen goed bij mij als coach. Ik werk binnen organisaties vanuit verbinding, (creatieve) flow en innovatie. Ik zie veel dat:

  • Teamdoelen niet behaald worden doordat teamleden onderling de connectie zijn verloren en/of niet meer voelen door het gemis van fysieke interactie.
  • De werkdruk binnen teams steeds meer toeneemt door verzuim en verloop. Taken blijven liggen en/of er ontstaat onduidelijkheid over. Hierdoor stagneert het team in ontwikkeling.
  • Er veel wisseling is in de teamsamenstelling door bovenstaande punten waardoor rol/taakverdeling steeds weer gecontracteerd moet blijven. Hoe doe je dat? En hoe vind je elkaar weer als team?

Ik kijk naar de patronen binnen teams en samen doorbreken we deze door verbinding, communicatie en commitment tav de teamdoelen.

Kracht & Creatie 

 

Kracht & creatie is wat je in mij gaat ontmoeten als we gaan samenwerken. Dit zet ik in om te helpen ontwikkelen en creeren.