‘Strategie zijn een hoop woorden die vaak niet gelezen worden.’  Geldt dit ook voor jullie organisatie? Ik geloof erin dat strategie van ons allemaal is en ook voor iedereen op een passende wijze begrijpelijk en toegankelijk is. Strategie wordt vaak ontwikkeld vanuit een visie en missie of een maatschappelijk vraagstuk. Er worden heidagen...

Lees meer